Staże i praktyki 2021

Staże i praktyki 2021

Tak samo jak w poprzednim roku najlepsi studenci mogą liczyć na odbycie praktyk po stażu.

Z przyjemnością informujemy, że 8 czerwca 2021 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą staży studenckich z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. W związku z tym od 5 lipca do 30 sierpnia przeszkolimy ponad 20 studentów. Tak samo jak w poprzednim roku najlepsi studenci mogą liczyć na odbycie praktyk po stażu.

Ramowy program staży

Studenci zostaną przydzieleni do wybranych projektów. Projekty będą zarówno wewnętrzne - na potrzeby Webtechniki - dotyczące rozwoju naszych produktów oraz zewnętrzne, pod nadzorem naszych opiekunów oraz klientów firmy. Z doświadczenia wiemy, że pozwoli to przeprowadzić adeptów programowania przez cały proces tworzenia aplikacji – od projektowania, poprzez sprawdzenie jakości kodu (code review), demonstracji działających produktów klientowi na wdrożeniu skończywszy. Jako, że naszą domeną jest Python, młodzi programiści będą używać tego języka w różnych wariantach. W tym roku oprócz Django będzie to także FastAPI oraz Vue.js.

Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

Warto nadmienić, że to nie jedyna płaszczyzna współpracy między Wydziałem Matematyki i Informatyki UWM a Webtechniką. W semestrze letnim 2021 roku 3 grupy studentów tworzyły oprogramowanie w ramach Projektu Zespołowego pod nadzorem Webtechniki. Natomiast przez 2 semestry (na studiach podyplomowych) prowadzony był przedmiot ‘Tworzenie serwisów internetowych’ w oparciu o framework Django, oraz zajęcia obejmujące najważniejsze technologie webowe tj. JavaScript, HTML i CSS.

Tak samo jak w zeszłym roku, planujemy praktyki dla studentów, którzy wyróżnią się umiejętnościami w trakcie stażu. A teraz najciekawsze - chcielibyśmy poinformować, że spośród 9 studentów odbywających praktyki latem 2020 roku aż 4 dołączyło do naszego zespołu z czego się bardzo cieszymy. Liczymy, że podobna sytuacja będzie miała miejsce również w tym roku.